Η αλήθεια έχει φωνή.

Λαός που δεν ξέρει την Ιστορία του είναι καταδικασμένος…


ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ που ακούστηκε στη διάρκεια αντικατοχικού συλλαλητηρίου, στο οποίο ήταν ομιλητές ο πανεπιστημιακός Νεοκλής Σαρρής και ο πολιτικός πρώην υπουργός
Στέλιος Παπαθεμελής, δεν κατάλαβα πώς εξυπηρετούσε
τους σκοπούς της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Mιας εκδήλωσης που στόχο είχε, σύμφωνα με τους διοργανωτές
της, να αφυπνήσει συνειδήσεις… Και τι μετάδωσε; Την ανησυχία ότι ως κοινωνία γυρίζουμε πίσω από εκεί που ξεκινήσαμε. Σε μέρες πριν από το πραξικόπημα… Στην απαρχή
της σύγχρονης τραγωδίας του τόπου.
Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να πρεσβεύει ότι θέλει. Να υπερασπίζεται όποια ιδεολογία και πολιτική επιθυμεί. Όταν κάποιοι φώναξαν το σύνθημα: ''Χριστόφια, προδότη, καταδότη, Χριστόφια ζούμε, στον τάφο να σε δούμε'',
τι υπηρετούσαν; Είναι αυτή μορφή
αγώνα; Είναι μήπως αντίσταση; Αλήθεια, σε ποιους; Εξωτερικεύει την
επιθυμία των ατόμων που το φώναξαν; Απηχεί τις απόψεις των διοργα-
νωτών του συλλαλητηρίου; Είναι στόχευσή τους να δουν νεκρό τον πρόε-
δρο της Δημοκρατίας; Θα επιδιώξουν να τον δουν νεκρό; Είναι αυτό
απειλή κατά του πρώτου πολίτη της
Κυπριακής Πολιτείας;
Βιώνουμε μέχρι σήμερα τον αδελφοκτόνο διχασμό. Παραμένουν ανοι-
χτές οι πληγές της Κύπρου όταν χέρια ελληνικά σήκωσαν όπλα κατά
Ελλήνων της Κύπρου γιατί απλά και μόνο είχαν πολιτικές
διαφωνίες και διαφορετικές πολιτικές στοχεύσεις. Αυτός ο
τόπος δεν αντέχει νέες δοκιμασίες. Δεν αντέχει μίση και
πάθη. Δεν ανέχεται άλλους ανεγκέφαλους. Πλήρωσε με
πολύ αίμα, πόνο αβάσταχτο και τη μισή Κύπρο. Φτάνει πια
οι κάθε λογής εξάρσεις που στόχο έχουν άλλους ανθρώ-
πους και όχι τις πολιτικές τους.
Στη συμπεριφορά, όπως αυτή ξεδιπλώθηκε στο αντικατοχι-
κό συλλαλητήριο, καταφεύγουν όσοι δεν έχουν επιχειρή-
ματα. Όσοι δεν έχουν να πουν κάτι έναντι του πολιτικού
λόγου όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Όταν δουν νεκρό τον Χριστόφια, διά μαγείας θα εξαφανι-
στεί ο κατοχικός στρατός, οι έποικοι θα γυρίσουν πίσω στην
Ανατολία, οι Τουρκοκύπριοι θα μετοικήσουν στην °mΜητέρα
Πατρίδα°n και η Κύπρος θα γίνει ένα δεύτερο ελληνικό κρά-
τος; Αυτό πιστεύουν ότι θα γίνει; Φαίνεται ότι δεν μαθαί-
νουμε… Λαοί που δεν ξέρουν την Ιστορία τους είναι κατα-
δικασμένοι να την ξαναζήσουν.
Οσοι διαφωνούν με τον πρόεδρο Χριστόφια και την πολιτι-
κή του είναι ελεύθεροι να την προβάλουν και να την υπε-
ρασπιστούν. Δεν μπορεί να θεωρείται πολιτικός λόγος το
ανόητο και καταδικαστέο σύνθημα, πόσο μάλλον πατριωτι-
σμός… Όσο για τους φορείς του, δεν τους ταιριάζει παρά η
περιφρόνηση της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: